X
Even with open fittings, my patients still complain about the sound of their own voice! Why?
2017-10-03

Wat zijn vandaag de dag de opties om problemen met het eigen stemgeluid op te lossen?

Waarom klaagt mijn klant nog steeds over zijn eigen stemgeluid, bij een open aanpassing?

Het is soms lastig te achterhalen waar de oorzaak ligt van de problemen rond het eigen stemgeluid bij het dragen van hoortoestellen.

Er zijn twee duidelijke oorzaken van problemen met het eigen stemgeluid. De eerste is het zogenaamde occlusie-effect. Wanneer de gehoorgang wordt afgesloten door het oorstukje of het hoortoestel, ervaart de gebruiker zijn eigen stem luider. De tweede oorzaak wordt veroorzaakt door de wijze waarop het hoortoestel geluid versterkt. Dit kan een onnatuurlijke weergave van het eigen stemgeluid tot gevolg hebben.

Om het occlusie-effect te verminderen, kan de audicien kiezen voor een meer open oorstukje. Hierdoor zal echter ook meer laagfrequent geluid en omgevingsgeluid waargenomen worden. In rumoerige situaties zal men meer moeite hebben met horen doordat het geluid dat door het hoortoestel wordt aangeboden, gemaskeerd wordt door het ongewenste omgevingsgeluid. Sinds open oorstukjes, domes en tips steeds meer gebruikt worden, zijn problemen met het eigen stemgeluid door het occlusie-effect steeds minder aan de orde.

De wijze waarop het hoortoestel geluid versterkt blijft echter nog steeds een veelvoorkomende oorzaak van problemen met het eigen stemgeluid. Om de problemen met het eigen stemgeluid te verminderen, wordt doorgaans de versterking van het hoortoestel gereduceerd. Dit gaat echter ten koste van het spraakverstaan. De versterking is dan wel adequaat voor externe geluiden, maar niet voor het eigen stemgeluid.

Zoals u ziet, bieden de huidige aanpasmogelijkheden geen passende oplossing voor problemen met het eigen stemgeluid. Waarom is dit zo lastig om op te lossen?

Lees meer in onze volgende nieuwsbrief over dit onderwerp.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief voor professionals