X

A. Onze toewijding aan gegevensprivacy

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. We doen zaken in overeenkomst met de toepasselijke wetten over de bescherming van gegevensprivacy en gegevensbeveiliging. We hebben dit privacybeleid gecreëerd om onze toewijding aan de rechten van ieder persoon in verband met gegevensbescherming en privacy aan te tonen. Het privacybeleid geeft aan op welke manier we omgaan met informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen worden gebruikt om u te identificeren (“Persoonlijke gegevens”).

Ons wereldwijde nalevingsprogramma voor gegevensprivacy bestaat ook uit de implementatie van ondubbelzinnige autorisaties en toestemmingen, standaard EU-contractbepalingen, modelcontracten/ overdrachtovereenkomsten, privacyprincipes, privacyverklaringen, privacybeleid en landspecifieke registraties en aanmeldingen. Dit privacybeleid geldt voor de website www.sivantos.com en alle andere toepasbare Sivantos-websites (individueel “website” en gezamenlijk “websites”) evenals software-applicaties (‘applicaties’) verstrekt door Sivantos.

B. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens (bv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u aan ons hebt verstrekt of die zijn afgeleid van uw persoonlijke gegevens, zoals hieronder uiteengezet.

In het geval van inconsistenties tussen de Engelse en niet-Engelse versie van dit privacybeleid (indien vertaald voor lokale vereisten), zal de Engelse versie van dit privacybeleid van toepassing zijn, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving.

C. Gegevenscontroller

Sivantos is de gegevenscontroller. Wanneer een registratie- of toestemmingsformulier wordt getoond op onze websites of tijdens uw gebruik van onze applicaties, kan de gegevenscontroller verschillen en tevens Sivantos Pte. Ltd. of haar gelieerde of dochteronderneming (gezamenlijk ‘Sivantos’) zijn afhankelijk van het actuele aanbod, het doel of de gegevensverzameling en waar de gegevens worden verzameld en kunnen worden weergegeven op het toepasbare registratie- of toestemmingsformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer op dpo@sivantos.com.

D. Waarom moet ik mijn persoonlijke gegevens verstrekken?

Als een algemeen principe is het geven van uw toestemming en het verstrekken van uw persoonlijke gegevens hieronder volledig vrijwillig en kunt u dit op elk moment herroepen zoals beschreven in dit privacybeleid.

We verzamelen uw persoonlijke gegevens niet via onze website en applicaties tenzij u ons vrijwillig toestaat om dit te doen (bv. door registraties, enquêtes), u ons uw toestemming geeft of tenzij anders toegestaan door de toepasselijke wetten en regelgevingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

E. Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen zoals uiteengezet in ons privacybeleid, uw registratieformulier of toestemming. Verdere informatie is te vinden in de sectie Doel van gebruik hieronder.

F. Duur van de verwerking van persoonlijke gegevens.

Waar we uw persoonlijke gegevens ook verwerken en gebruiken volgens dit privacybeleid of zoals toegestaan door de wet, we zullen uw persoonlijke gegevens (i) alleen maar opslaan zolang we ze nodig hebben om de doelen uit te voeren die zijn uiteengezet in dit privacybeleid of (ii) we slaan ze op totdat u ons het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens verbiedt (in het geval waar we een legitiem belang hebben in het gebruik van uw persoonlijke gegevens), of (iii) totdat u uw toestemming intrekt (in het geval waar u eerder hebt toegestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens). Wanneer wij echter volgens de wet verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren of wanneer uw persoonlijke gegevens vereist zijn voor het doen gelden of verdedigen van juridische claims, bewaren wij uw persoonlijke gegevens tot het einde van de relevante bewaarperiode of tot de claims in kwestie zijn afgehandeld.

G. Waar zullen mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt?

Als onderdeel van een wereldwijde groep van bedrijven hebben we filialen en dochterondernemingen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (de “EER”). Wanneer we daarom uw persoonlijke gegevens gebruiken of verwerken voor de doelen uiteengezet in dit privacybeleid, kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen naar onze filialen en dochterondernemingen die zich bevinden in landen buiten de EER inclusief naar dergelijke landen waarin een statutair niveau van gegevensbescherming van toepassing is dat niet vergelijkbaar is met het niveau van gegevensbescherming binnen de EER.Telkens wanneer een dergelijke overdracht plaatsvindt, is deze gebaseerd op Intercompany-overeenkomsten die zijn gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (overeenkomstig Besluit 87/2010/EC van de Europese Commissie of toekomstige vervanging) om contractueel te bepalen dat uw persoonlijke gegevens onderworpen zijn aan een niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is binnen de EER.

H. Welke zijn mijn  rechten?

Algemeen. U kunt ons op elk moment informatie vragen over welke persoonlijke gegevens we van u verwerken evenals de correctie of verwijdering van dergelijke persoonlijke gegevens. Houd er echter rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens alleen kunnen verwijderen als er geen wettelijke verplichting is of het recht voor ons bestaat om deze te behouden. Houd er rekening mee dat als u ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, u de van toepassing zijnde websites, applicaties of andere gerelateerde Sivantos-diensten, die vereisen dat Sivantos uw persoonlijke gegevens gebruikt, niet kan blijven gebruiken.

Een  kopie vragen.  Als we uw persoonlijke gegevens gebruiken op basis van uw toestemming of om een contract te kunnen uitvoeren met u, kunt u ons vragen om een kopie van de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt. Neem in dit geval contact met ons op via apps@sivantos.com en specificeer de persoonlijke gegevens en de indeling waarin u de persoonlijke gegevens zou willen ontvangen.    

Recht om te worden vergeten / Beperking van gebruik. U kunt ons verzoeken om elke verwerking van uw persoonlijke gegevens in een van de volgende gevallen te beperken: (i) u informeert ons dat de persoonlijke gegevens die wij van u hebben onjuist zijn (in dergelijke gevallen kunnen we dergelijke persoonlijke gegevens van u behouden om de juistheid ervan te controleren), (ii) wanneer we geen wettelijke basis hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, of (iii) als u bezwaar hebt tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang zoals uiteengezet in Sectie L hieronder.

Recht om een klacht in te dienen. Als u een reden hebt om te geloven dat we uw persoonlijke gegevens niet verwerken in overeenstemming met de vereisten van dit privacybeleid of toepasselijke gegevensbescherming in de EER, kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming van het EER-land waarin u woonachtig bent of bij de relevante autoriteit voor gegevensbescherming van het land of de staat waarin de toepasbare Sivantos-entiteit is gelokaliseerd.

I. Verdere beperkingen en specifieke bepalingen

Gebruik van deze website door kinderen. Deze website is niet bedoeld voor iemand jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar mag u zich niet registreren bij of gebruik maken van deze website.

Links naar andere website. Deze website kan links bevatten naar andere externe websites (dit betekent andere bedrijven dan Sivantos). Sivantos is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van websites buiten Sivantos. Daarom raden we u aan om de privacyverklaringen van dergelijke externe sites grondig te lezen.

J. Gebruik van technische maatregelen, bv. cookies  enz…

Niet-persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld

Wanneer u toegang verkrijgt tot onze websites of gebruik maakt van onze applicaties kunnen we automatische (bv. niet door registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen (bv. type van browser en besturingssysteem dat wordt gebruikt, domeinnaam van de websites vanwaar u kwam, aantal bezoeken, gemiddelde gespendeerde tijd op de sites, bekeken pagina’s). We kunnen dergelijke gegevens gebruiken en delen met onze filialen en dochterondernemingen om de prestaties, inhoud of uiterlijk van de websites en applicaties te verbeteren.

“Cookies” – Informatie die automatisch wordt opgeslagen op uw computer

Wanneer u onze websites of applicaties gebruikt, kunnen we enkele gegevens opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie” om uw computer automatisch te herkennen de volgende keer dat u gebruik maakt van onze websites of applicaties. Cookies kunnen ons op vele manieren helpen, bijvoorbeeld door ons toe te staan onze websites of applicaties op maat te maken zodat ze beter overeenkomen met uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet steeds opnieuw moet invoeren. Als u geen cookies wilt ontvangen, moet u uw internetbrowser configureren om alle cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Adobe Analytics

We bewaren geanonimiseerde gebruikersinformatie op onze websites en applicaties met behulp van de Adobe Analytics-tool. Adobe Analytics archiveert en slaat anoniem verschillende soorten gegevens op, waaronder onze websites en metadata, websites die naar onze websites linken, het tijdstip van het bezoek en de gebruikte browser. Deze worden gebruikt voor het optimaliseren van de websites en zijn niet verbonden met persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt echter bezwaar aantekenen tegen deze gegevensverzameling en u afmelden voor toekomstige bezoeken aan de websites door de onderstaande link te volgen. De webanalyse-service maakt ook gebruik van cookies die op uw computer zijn opgeslagen en maakt het mogelijk om uw gebruik van de websites te analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door een cookie van uw gebruik van onze websites wordt uitsluitend in anonieme vorm verzonden naar een server die wordt beheerd door de webanalyse-dienst en wordt daar vervolgens opgeslagen.

U kunt het verzamelen of verwerken van gegevens die zijn gegenereerd door het cookie met betrekking tot uw bezoek aan onze websites door Adobe blokkeren door uw intentie om u uit te schrijven te melden via de volgende koppeling:  http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De informatie die wordt gegenereerd door het cookie over uw gebruik van onze websites zal over het algemeen worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden overgedragen naar een Google-server in de VS, waar het zal worden afgekort. Op ons verzoek zal Google deze informatie gebruiken voor het evalueren van uw gebruik van onze websites, het compileren van rapporten over de activiteit op onze websites voor website-operators en voor het verstrekken van andere services met betrekking tot activiteit op een website en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden door Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere Google-gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de gepaste instellingen te selecteren in uw browser. Wees u er echter van bewust dat u mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze websites kunt gebruiken als u dit doet. Daarnaast kunt u voorkomen dat er gegevens worden verzameld door het cookie dat verwant is met uw gebruik van onze websites (inclusief uw IP-adres) door Google, evenals het verwerken van deze gegevens door Google, door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

K. Beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en tegen ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, gebruiken wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

L. Doel van gebruik

In de volgende gevallen hebben we toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken volgens de toepasbare wetten omtrent gegevensbescherming.                                

a) Het verstrekken van de gevraagde goederen of diensten. Als u goederen of diensten bij ons bestelt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en adres, creditcardnummer of bankgegevens) alleen om uw bestelling te verwerken of om de gevraagde goederen of dienst te leveren. Dit kan ook gespreksdata zijn die u kunt triggeren via de chatfunctionaliteiten, contactformulieren, e-mails of per telefoon. In dit privacybeleid omvat “goederen en diensten” de hoorapparaten en verwante services, webservices, aanbiedingen, wedstrijden, andere inhoud, niet-marketinggerelateerde nieuwsbrieven, zelfstudies, trainingen en evenementen.

b) Communicatie. We communiceren op regelmatige basis per e-mail met gebruikers die onze goederen of gerelateerde diensten gebruiken en we kunnen ook per telefoon communiceren om klachten van klanten op te lossen of om verdachte transacties te onderzoeken. Wij gebruiken uw e-mailadres om het openen van uw account te bevestigen, om u in te lichten over betalingen, om u informatie te sturen over wijzigingen aan onze goederen en diensten en om u meldingen en andere bekendmakingen te sturen zoals vereist door de wet.          Over het algemeen kunnen gebruikers zich niet afmelden voor deze communicatie, die niet marketinggerelateerd is, maar alleen vereist is voor de relevante zakelijke relatie.

c) Naleving. Daarnaast bevestigt u dat alle informatie vereist voor de opvolging van uw keuzes met betrekking tot uw keuzes, het gebruik van uw persoonlijke gegevens of ontvangst van marketing gerelateerde materialen kunnen worden opgeslagen en uitgewisseld tussen leden van Sivantos om naleving te verzekeren.

d) Legitiem belang van Sivantos. Elk van de use-cases in subparagrafen e) tot en met g) hieronder vormen onze legitieme belangen om uw persoonlijke gegevens te verwerken of te gebruiken. Als u niet akkoord gaat met deze aanpak, kunt u bezwaar aantekenen tegen onze verwerking of ons gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals onderaan vermeld.

e) Vragenlijsten en  enquêtes.  We kunnen u uitnodigen om deel te nemen aan vragenlijsten en enquêtes. Deze vragenlijsten en enquêtes zullen over het algemeen ontworpen zijn op een manier zodat ze beantwoord kunnen worden zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Als u desalniettemin persoonlijke gegevens invoert in een vragenlijst of enquête, kunnen we dergelijke persoonlijke gegevens gebruiken om de goederen en diensten van Sivantos te verbeteren.

f) Creatie van geanonimiseerde gegevensets. We kunnen persoonlijke gegevens anonimiseren volgens deze privacyverklaring om geanonimiseerde gegevensets te creëren, die vervolgens gebruikt zullen worden om de goederen en diensten van Sivantos te verbeteren.

g) Opname van oproepen en chats met als doel het verbeteren van de kwaliteit. In het geval van telefoontjes of chatsessies, kunnen we dergelijke oproepen of chatsessies opnemen (nadat we u daar overeenkomstig over hebben ingelicht tijdens de oproep en nog voor de opname start) om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

h) Recht om  bezwaar aan te tekenen.  U kunt op elk moment bij ons bezwaar aantekenen voor het gebruik van persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden. Als u dat doet, zullen we stoppen met het gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden en deze uit onze systemen verwijderen tenzij we de toestemming hebben dat we dergelijke persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor andere doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring of wanneer we een dwingend legitiem belang hebben om uw persoonlijke gegevens verder te verwerken (in gevallen waar dit is vereist door de verplichte lokale wetten bv. voor taxdoeleinden, enz.).

In de volgende gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals hieronder staat vermeld nadat u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven.

a) Nieuw over de producten en services van Sivantos. We kunnen uw naam, e-mailadres en postadres, telefoonnummer en basisinformatie over uw werkgever (naam en adres) gebruiken om u up-to-date te houden over de recente productaankondigingen en andere informatie over de goederen en diensten van Sivantos (inclusief marketinggerelateerde nieuwsbrieven) evenals evenementen van Sivantos en om relevante inhoud op onze websites te tonen.

b) Doorsturen van uw persoonlijke gegevens naar andere Sivantos-bedrijven. We kunnen uw persoonlijke gegevens doorsturen naar andere entiteiten binnen Sivantos. In dergelijke gevallen zullen deze entiteiten uw persoonlijke gegevens gebruiken voor dezelfde doeleinden en onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.

M. Vragen en  opmerkingen

We zullen antwoorden op redelijke verzoeken om uw persoonlijke gegevens te herzien en te verbeteren, aan te passen of om onnauwkeurigheden op te lossen. Neem contact op met apps@sivantos.com voor dergelijke verzoeken.

Als u een klacht hebt over de manier waarop uw persoonlijke informatie door ons wordt behandeld, dan kunt u de persoon, het departement of het kantoor contacteren waarmee u te maken heeft gekregen. U kunt als alternatief contact opnemen met uw Data Privacy Officer, dpo@sivantos.com en het personeel dat verantwoordelijk is zal binnen een redelijke tijdspanne contact met u opnemen.

Dit privacybeleid kan op regelmatige basis bijgewerkt en aangepast worden. Controleer deze pagina regelmatig om up-to-date te  blijven . Uw doorlopende of volgende toegang of gebruik van onze websites en applicaties zal beschouwd worden als uw aanvaarding van de aangepaste of gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Dor het verkrijgen van toegang of het gebruiken van onze websites en applicaties, aanvaardt u het privacybeleid in de versie die op dat moment geldig is. Als u niet akkoord gaat met het privacybeleid, gelieve onze websites en applicaties niet te gebruiken.